De spelar mest nätcasino i Sverige

En intervjuundersökning gjord av företaget DIBS visar att människor i Norrland spelar nätcasino betydligt mer än människor från övriga Sverige. DIBS är ett svenskt företag som erbjuder betalningslösningar för över 15 000 företag och gör varje år en rapport över e-handeln i norden. Rapporten visar att norrlänningar spelar för 2 670 kronor per tremånadersperiod jämfört med 520 kronor som är snittet för övriga landet.

Det är de fem nordligaste länen i Sverige som DIBS räknat med: Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. I de här fem länen spelar man alltså för mer än fem gånger så mycket som övriga svenskar.

Folkhälsomyndigheten bekräftar DIBS undersökning

Ulla Romild som är utredare på Folkhälsomyndigehten i Östersund bekräftar DIBS undersökning och säger att norrlänningar spelar mer nätcasino och oddsspel än vad man gör i resten av landet. ”Det skiljer ett par procentenheter” säger hon. I Norrland spelar en femtedel av alla människor på nätet medan det i övriga Sverige är knappt en femtedel av alla människor.

Det finns en socialdemografisk förklaring

När SVT Västerbotten frågade de som bor i Ånge, mellan Östersund och Sundsvall, om de visste varför man spelar mer i Norrland. De flesta svarade då att det inte fanns så mycket att göra i de små städerna och orterna i Norrland så det var enkelt att spela på nätet istället.

Men Ulla Romild på Folkhälsomyndigheten säger att det finns en ännu större anledning till att Norrlänningar spelar mer nätcasino. ”Det går att förklara med skillnader i den så kallade socialdemografin” säger hon. ” Det är så att de med gymnasieutbildning, alltså de som inte har den högsta men inte heller den lägsta utbildningsnivån, de spelar mest. Och i Norrland finns en betydligt större andel med den utbildningsnivån”.

Det finns ännu fler socialdemografiska faktorer som spelar in i den här frågan: inkomst och etnisk bakgrund. De som har lägre inkomst spelar oftare än de med högre inkomst och de som är födda i Sverige spelar oftare än de som inte är födda i Sverige. I Norrland finns det fler människor med lägre inkomst och det finns inte lika många människor som inte är födda i Sverige.

Folkhälsomyndigheten vill införa nya regler för nätcasinon

I Sverige har vi idag spelmonopol men det pågår en utredning på Finansdepartementet om att införa licenser för nätcasinon i Sverige. Det är många som är oroliga för spelberoende och hur spel på nätet påverkar folkhälsan. Många privatpersoner som SVT talat med och flera myndigheter anser att det är viktigt att införa nya regler och licenser för att kunna skydda spelare. Läs vår tidigare artikel om det Svenska spelmonopolet här.