Backgammon

Backgammon
Backgammon är ett gammalt spel som har blivit mycket populärt p.g.a. nätcasinon och möjligheten att spela online mot andra spelare runt om i världen. Backgammon är relativt svårt att lära sig och bemästra men när man väl lärt sig grunderna är det ett mycket roligt och spännande spel. Backgammon är ett spel för två spelare, som spelas på ett bräde som består av 24 smala trianglar, kallade spelrutor. Målet med Backgammon är att förflytta alla dina spelpjäser till din egen hemmaplan och sedan ta hem dem. Den spelare som först tagit hem alla sina spelpjäser vinner.

Backgammon Historia

Ingen vet säkert var namnet Backgammon kommer ifrån. Ordet backgammon förekom först i skrift 1645- men troligen kommer det från Mellan Engelska beac=back och gamen=game. Spelet tros ha sitt ursprung i Mesopotamien, nuvarande Iran, Irak och Syrien, och är ett av de äldsta kända spelen. Det kan spåras tillbaka till ett par tusen år före Kristus och spelades av Egyptier, Sumerer, Romare och Perser. Ursprungligen spelade man på bräden av trä och man använde stenar som pjäser. Givetvis spelas man fortfarande backgammon som brädspel men backgammon online är det som växer snabbast och är mest populärt nuförtiden.

Backgammon Grundregler

Backgammon är ett spel för två spelare, som spelas på ett bräde som består av 24 smala trianglar, kallade spelrutor. Trianglarna/spelrutorna växlar i färg och är indelade i fyra kvadrater med sex trianglar i varje. Två av kvadraterna fungerar som hemmaplan åt vardera spelaren, de två resterande kvadraterna kallas för uteplan. Den rand som delar spelbrädet på hälften kallas för the Bar. Spelrutorna är numrerade för båda spelarna med start i den aktuella spelarens hemmaplan. Spelrutan längst bort har nummer 24 för ena spelaren, samtidigt som den är nummer 1 för den andre spelaren. Båda spelarna har 15 spelpjäser i sin egen färg. När spelet börjar är spelpjäserna placerade enligt följande: 2 på båda spelarnas spelruta 24, 5 på båda spelarnas spelruta 13, 3 på båda spelarnas spelruta 8, och 5 på båda spelarnas spelruta 6. Backgammon spelas med hjälp av två tärningar och en dubbleringskub med numren 2, 4, 8, 16, 32, 64, som används för att hålla reda på insatsnivån.

Förflyttning av spelpjäser

För att starta spelet kastar båda spelarna varsin tärning. Detta avgör dels vem som får flytta först, dels vilka nummer han/hon får spela. Om båda tärningarna visar samma nummer kastar man igen till dess att olika nummer kommer upp. När detta sker ska spelaren som kastat det högre numret ska flytta sina spelpjäser i enlighet med de nummer som tärningarna visar. Efter detta turas spelarna om att kasta två tärningar och flytta sina spelpjäser.

Numren på tärningarna visar hur många spelrutor spelaren får flytta sina spelpjäser. Spelpjäserna flyttas alltid framåt, till en spelruta med lägre nummer.

Följande regler gäller:

  • En spelpjäs får endast flyttas till en öppen spelruta. En öppen spelruta är en spelruta som inte är upptagen av två eller fler av motspelarens spelpjäser.
  • Tärningskasten ger möjlighet till olika typer av förflyttningar. Till exempel, om en spelar rullar 5 och 3, så får han/hon flytta en spelpjäs fem steg till en öppen spelruta och en annan spelpjäs tre steg till en öppen spelruta. Spelaren ifråga får dock i detta fall även flytta en spelpjäs åtta steg till en öppen spelruta, förutsatt att spelrutan i mitten (antingen tre eller fem steg från utgångspunkten) också är öppen.
  • En spelare som rullar en dubbel spelar numren på tärningarna två gånger. Om man slår två 6:or har man således fyra förflyttningar a´6 steg att tillgå. I övrigt gäller samma regler som i punkt 2.
  • En spelare måste spela båda numren (eller alla fyra om det rör sig om en dubbel) han/hon rullar, om det är möjligt. Kan bara ett nummer spelas, måste spelaren spela det numret. Om antingen det ena eller det andra numret kan spelas, måste spelaren spela det högre numret. Kan inget av numren användas förlorar spelaren sin tur. När det gäller dubblar måste spelaren spela så många nummer som möjligt.

Utslagning

En spelruta som upptas av en enda spelpjäs, oavsett färg, kallas för en blot. Om en motståndares spelpjäs landar på en blot, är blotten träffad och placeras på the bar. När en spelare har en eller flera spelpjäser på the bar, måste han/hon få in dem i spel igen (i motståndarens hemmaplan) innan han/hon kan göra något annat. Spelaren slår tärningarna som vanligt men för att få flytta in en spelpjäs måste den landa på en öppen spelruta. Om en spelare till exempel slår 4 och 6 får han/hon flytta in sin spelpjäs på motståndarens nummer 4 eller 6 så länge de platserna inte upptas av två eller fler av motståndarens spelpjäser. Om ingen av spelrutorna är öppen förlorar spelaren sin tur.

Om en spelare kan flytta in någon/några av sina spelpjäser men inte alla, måste han/hon flytta in så många som möjligt och sedan låta turen gå över till motståndaren. När den sista av en spelares spelpjäser flyttats in, måste de oanvända numren (om det finns några) användas antingen till att flytta den spelpjäsen ytterligare, eller till att flytta någon annan spelpjäs.

Hemtaging

När en spelare fått in alla sina spelpjäser i sin hemmaplan kan han/hon påbörja hemtagningen. En spelare får ta hem en spelpjäs när han/hon slår ett nummer som motsvarar den spelruta som spelpjäsen är placerad på. Till exempel, om man slår en 6 får man ta hem en spelpjäs från spelruta nummer 6. Man “tar hem” en spelpjäs genom att helt enkelt lyfta ut den från spelbrädet.

Om det inte står någon spelpjäs på det nummer man slagit med tärningen måste man flytta en spelpjäs från en spelruta med ett högre nummer. Om det inte finns några spelpjäser på spelrutor med högre nummer får (måste) spelaren flytta ut en spelpjäs från det högsta nummer någon/några av hans/hennes spelpjäser står på. En spelare måste inte flytta ut spelpjäser om han/hon kan göra andra, regelrätta förflyttningar. En spelare måste ha alla sina aktiva spelpjäser i sin hemmaplan för att få ta hem spelpjäser. Om en spelpjäs blir träffad/utslagen av motståndaren under hemtagningen måste spelare flytta tillbaka den till sin hemmaplan innan hemtagningen kan fortsätta. Den spelare som först tagit hem alla sina 15 spelpjäser vinner spelet.

Dubblering

Backgammon spelas med en överenskommen insats per poäng. Varje spel inleds på en poäng. Under spelets gång kan dock en spelare som anser sig ha ett överläge föreslå att insatsen ska dubblas. Detta får endast göra när man ståt i tur och innan man kastar tärningarna. En spelare som erbjuds en dubblering kan antingen säga nej, då förlorar han/hon matchen, eller acceptera och spela vidare med högre insatser. En spelare som accepterar en dubblering “äger” sedan dubbleringskuben. Endast den spelaren kan föreslå nästa dubblering.

Ytterligare dubbleringar som görs kallas redoubles. Om en spelare säger nej till en redouble måste han betala det antal poäng som gällde innan redoublen. Om han accepterar får han dubbleringskuben i sin ägo och spelet fortsätter med dubbla insatser. Det finns ingen gräns för hur många redoubles som kan göra under ett spel.

Gammons och Backgammons

Om den förlorande spelaren lyckats få ut åtminstone en av checkers, förlorar han/hon endast det värde som visas på dubbleringskuben. Men om spelaren inte lyckats ta hem någon spelpjäs är han/hon gammoned och förlorar dubbla värdet på dubbleringskuben. Om spelaren inte lyckats ta hem någon spelpjäs och dessutom har en av sina egna spelpjäser ur spel så är han/hon backgammoned. I dessa fall förlorar spelaren tre gånger värdet på dubbleringskuben.

Prova Backgammon

För att prova spela Backgammon online så kan vi varmt rekommendera något av de casinon som vi har listar i tabellen överst på sidan. De erbjuder Backgammonspel och även Backgammonturneringar om ni vill spela mot andra spelare online.